Newcomers FREE WelcomePack-Tagalog
welcomepack-30brands-tagalog1
Mga Bagong Permanenteng Residente.

Sa wakas! Ikaw ay nandito na sa iyong bagong tahanang bansa, Canada. Maligayang pagdating sa isang bagong buhay, na puno ng pakikipagsapalaran, pagkatuklas, at pakikipagkaibigan.

Ikaw ay makakahanap ng bawat bansa sa mundo na nakalarawan sa magagandang multicultural na lupain. At ngayon, maaari mong harapin ang isa pang magaling na pagbati – Ang WelcomePack, isang malugod na pagbati na maaalala mula sa WelcomePack Canada.

Sino ang ayaw ng regalo?

Ang handog pagbatti ay pag-iibayuhin lalo ang isang mainit-init na yakap o pagkakamayan na pinagsisimula ng pangmatagalan.. Ikaw ay makakahanap ng isang kargada ng mga libreng regalo at nag-aalok mula sa mga nangungunang tatak sa Canada, napapaloob sa kahon ng WelcomePack. Ang mga kompanya ay sabik na dapat mong subukin ang kanilang mga produktong regalo sa iyo.

May marami pang iba – mga espesyal na alok at premyo sa buong taon – kapag ikaw ay naging isang miyembro ng pamilya ng WelcomePack. At ang lahat ng mga ito ay LIBRE!

BASAHIN PA ANG KARAMIHAN

Kapag kayo ay dumating sa Canada bilang isang Permanenteng Residente (mayhawak ng Kard na PR), sa o pagkaraan ng Enero 1, 2014 at may 18 taong gulang o mas matanda, eres elegible.I-klik ang buton ng ‘REGISTER’ sa itaas upang mag-parehistro online.

welcomepack-benefits-tagalog

Ang makabuluhang pang-taunang programa ng WelcomePack Canada – ang ‘Welcome Pack’, ay ipinagsama-sama ang mga nangungunang tatak na Canadian – sa mga kategoryang tulad ng pagbabangko, telekomunikasyon, mga sasakyan, kainan, real estate, produktong pang-mamimili, media at pang-entertainment – upang palawigin pa ang mga espesyal at hindi malilimutang pagsalubong sa mga bagong imigranteng Canadian.

1. Kahong Regalo na WelcomePack:

WelcomePack-Gift-Box-1

Itong kahon na handog ay puno ng mga pang-araw araw na mga produkto handog buhat sa mga tatak ng pagsalubong.

Ang WelcomePack na kahon na handog ay dinisenyo bilang isang paalala, upang tulungan kayong maitala ang kagalakan at pagkahanga sa paninirahan sa Canada.

Ang mga pamilyar na mga lugar tulad ng mga masiglang skyline ng Toronto, ang pamosong Tore ng CN, ang marilag na Talon ng Niagara ay naroroon bilang isang paalala ng mga palatandaan na dapat bisitahin ng mga pamilya. Mga palaro tulad ng hockey, skiing at ice-skating ay maging gawing talaan o listahan ng isang bagong dating. Isang espasyo ay pinagisipang ihiwalay para sa inyo upang ilagay ang mga petsa at mga komento, pagtatala ng unang karanasan ng iyong pamilya sa lahat ng mga aspeto at marami pang iba, tulad ng unang araw ng inyong mga anak sa paaralan, unang bahay, at unang kotse.

2. Ang Magasin ng WelcomePack:

WelcomePack-2015a-Magazine-EN

Sa loob ng kahong handog ng WelcomePack ay isang makulay at impormasyonal na Magasin na WelcomePack na magsisilbi bilang isang palakaibigang gabay na para sa mga bagong dating – at puno ng mga tip at payo na makakatulong upang makapili ng maayos at praktikal na matitirahan.

Gusto mong bang malaman kung paano maging bahagi ng pag-ipon o kasiyahan gaya mga pista, mga lugar na masining at paboritong puntahan ng tama sa badyet, ano ang mga bagay na maaaring gawin ng mga bata upang maramdaman na bahagi sila ng bagong tahanan, kung saan mahahanap ng mga pwedeng pasyalan at payo tungkol sa trabaho. Lahat ng ito ay mahahanap o makikita sa loob ng magasin na ito.

Sa likod ng magasin ay may mahalagang mga kupon – higit sa $ 1,000 ang halaga at mga maiipon – na makakadagdag sa saya ng iyong pakikipagsapalaran pang- Canadian sa pamamagitan ng pagipon ng inyong pera.

3. Ang WelcomePack na Website:

welcomepack-website

Kailangan mo ba ng impormasyong aktibo?

Ang website ng Welcome Pack, ay dinesenyo para maipakita sa mga desktop, tablet o smart phone – ay mayroong lahat ng impormasyon na kakailanganin mo sa iyong paninirahan – tips, payo at impormasyon sa pagbabangko at pananalapi, real estate, sa pagmamaneho, mga trabaho, pag-aaral, paglilibang at kainan – ang lahat ay isa-isang inilathala upang madali maunawaan sa website na ito.

Dito, maaari kang maging pamilyar sa mga nangungunang tatak na sasalubong sa iyo sa Canada at patuloy na makakatanggap ng mga espesyal na alok at manalo ng mga premyo sa buong taon, sa pamamagitan ng pag-log in sa seksyon para sa mga espesyal na miyembro lamang.

Gayundin, bilang karagdagan sa pagkakaroon ng maraming mga pagkakataon upang manalo ng kard pang-regalo at mga premyo bawat buwan, kami ay magbibigay din sa inyo ng mas maraming mga espesyal na alok at mga diskuwento mula sa pagsalubong ng mga tatak at nakakatutong impormasyon.

Mangyaring tingnan ang pahina ng inyong pagiging miyembro at sa aming tuwing-ikalawang linggong mga email para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga nakakagiliw na mga programao.

Kapag kayo ay dumating sa Canada bilang isang Permanenteng Residente (mayhawak ng Kard na PR), sa o pagkaraan ng Enero 1, 2014 at may 18 taong gulang o mas matanda, ikaw ay karapat-dapat na makakuha ng libreng WelcomePack.

Kasalukuyan ang mga WelcomePack ay ipinamamahag lamang sa probinsya ng Ontario.

Bumisita sa isa sa aming mga sentro ng distribusyon para sa pagpapatunay ng inyong karapatan at pagkumpleto ng proseso ng rehistrasyon.

Mangyaring dalhin ang inyong Kard ng Permanenteng Residente o ang inyong Pasaporte kasama ng ‘Kumpirmasyon ng Permanenteng Paninirahan’ papel sa pagdaong para sa pagpapatunay.

Kayo rin ay maaaring magparehistro para sa WelcomePack sa aming Pre-Registration page. Gayunman, kayo ay kinakailangang bumisita sa isang sentro ng distribusyon upang patunayan ang iyong ID at kunin ang handog na kahon.

Ginawa naming itong maginhawa para sa inyo upang pumunta at kunin ang iyong WelcomePack. Bisitahin ang isa sa mga kalahok na mga sentro ng serbisyo ng pagbabayad na matatagpuan sa buong Toronto at sa GTA.

I-KLIK DITO upang makahanap ng isang malapit sa inyo.

1. Ang pagpapatunay sa karapatan at rehistrasyon ay kinakailangan bago makakuha ng kahon ng handog. Ang mga kondisyon sa rehistrasyon ay maaaring mailapat.
2. Ang mga libreng pakete ay makukuha hanggang mayroon pa
3. Isang pakete lamang bawat isang indibidwal
4. Ang mga laman ng kahong handog ay maaaring mag-iba


MAHALAGANG PAA-LALA:

Ang WelcomePack Canada ay nuunawaan ang kahalagahan ng pangangalaga sa niyong personal na impormasyon. Hindi kami nangongolekta ng anumang impormasyon sa pananalapi mula sa inyo. Ang impormasyon na kinokolekta namin tungkol sa inyo ay para lamang sa mga layunin ng pagbibigay sa iyo ng mga makabuluhan at makatuturang impormasyon at mga espesyal na alok.

Ang impormasyon na ibinibigay ninyo sa amin sa oras ng pagpaparehistro at sa pamamagitan ng mga survey ay ligtas sa aming mga naka-encrypt na database at ito ay ganap na protektado sa ilalim ng aming Pribadong Patakarana at ang mga probisyon na itinakda sa mga Batas ng Pang-Personal na Proteksyon sa Impormasyon na Canadian at mga Dokumentong Elektroniko. Hindi namin ay ibibigay,ipapa-upa o ibebenta ang aming database sa anumang indibidwal o organisasyon.

Kami din ay kapwa nagmamalasakit ukol sa mga SPAM na email at sinisiguro naming sa aming mga miyembro na ang mga email ay ipapadala lamang sa pamamagitan ng WelcomePack Canada (hindi ang mga indibidwal na kalahok na mga tatak) at hindi lalampas sa 1 o 2 emails sa bawat buwan. Magkaroon ng pagpipilian ang mga miyembro na makakuha ng mga email.